1 Muntiasi e li figghje sua

 

      di Lele Matichecchia

 

 

  2 Lu Crucifissu ti Muntiasi

 

 

 

       di Antonio Prete

 

 

  3 Arcanciulone

 

       di F. Dom.  Matichecchia

 

 

  4 Marittima

 

 

       di Pasquale Marinelli

 

 

  5 Giubbileo 2000

 

      di F. Dom. Matichecchia

 

 

  6 Lu ggiurnu cchiù bbeddu

 

 

       di Lele Maticheccia   

 

   

    7  Venite, l'argento è vivo ....

           di Pasquale Marinelli